Pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja v spletni trgovini www.smart-buy.si

SPLOŠNO

Objavljeni Splošni pogoji poslovanja veljajo za vsakega Uporabnika (v nadaljevanju: Uporabnik), ki obišče oziroma uporablja spletno stran www.Smart-buy.si, (v nadaljevanju: spletna stran), s katero upravlja ZAVOD TRES BONA, Mekinje, Pot na Jeranovo 10,1241 Kamnik (v nadaljevanju: Ponudnik).

Ob registraciji, prijavi oz. z uporabo spletne strani se Uporabnik zavezuje, da se strinja z vsemi določbami, navedenimi v Splošnih pogojih uporabe plačljivih/brezplačnih vsebin/storitev spletne strani ter da je seznanjen s Politiko varovanja osebnih podatkov in zasebnosti. Z registracijo, prijavo oz. z uporabo spletne strani, se strinjate s Splošnimi pogoji uporabe. V kolikor se s Splošnimi pogoji ne strinjate, registracija oz. prijava ni možna.

Ti Splošni pogoji se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo brez vnaprejšnjega opozorila ali obvestila. Z uporabo spletne strani pod spremenjenimi pogoji, Uporabnik potrjuje, da soglaša s spremembami.


Informacije o Ponudniku z objavo kontaktnih podatkov

- ZAVOD TRES BONA, Mekinje, Pot na Jeranovo 10, 1241 Kamnik
- E-naslov (naslov, kamor lahko uporabnik pošlje svoje pripombe, ugovore, zahtevke): info.tresbona@gmail.com
- Matična številka: 6780229
- Davčna št.: 10124926. Ponudnik NI zavezanec za DDV.
- TRR: SI56 1010 0005 3933 547, odprt pri Banki Intesa Sanpaolo d.d.
- SWIFT: BAKOSI2X (za naročila iz tujine)


Uporaba spletne strani

Uporabnik se zavezuje, da bo spletno stran uporabljal zakonito in na običajen način, skladno namenu spletne strani.
Če Uporabnik spletno stran uporablja v nasprotju s prejšnjim odstavkom, mu lahko Ponudnik začasno ali trajno (odvisno od teže kršitve) onemogoči dostop do le-te.
Z uporabo spletne strani med Uporabnikom in Ponudnikom ne nastane nobena pogodba in noben pogodben odnos. Uporabnik zaradi uporabe spletne strani razen obveznosti, ki so navedene v teh pogojih, nima nobenih drugih obveznosti.
Ponudnik si pridržuje pravico, da dostop do spletne strani kadarkoli omeji (npr. samo za registrirane uporabnike/naročnike) oziroma veže na izpolnitev določenih pogojev.


Predstavitev izdelkov in ažurnost podatkov

Slike izdelkov v spletni trgovini so simbolične in ne zagotavljajo njihovih lastnosti. Ponudnik si pridržuje pravico do manjših odstopanj med opisi in dejanskimi lastnostmi izdelkov. Ponudnik ni vezan na opis proizvoda ali objavljeno ceno izdelka, če je opis ali cena posledica napake pri vnosu ali če je do napačnega opisa ali cene prišlo brez volje Ponudnika.
Ponudnik bo skušal čim bolje skrbeti za ažurnost in pravilnost podatkov, objavljenih na spletu. Vendar pa se lastnosti izdelkov, dobavni rok ter cene spreminjajo, zato obstaja minimalna možnost, da Ponudnik ne utegne istočasno s spremembo, popraviti podatkov na spletni strani. V takem primeru bo kupec obveščen o spremembah obenem pa mu bo omogočen preklic naročila ali zamenjavo že naročenega izdelka.


Cene izdelkov in stroški dostave

Vse objavljene cene izdelkov v spletni trgovini so brez DDV, ker nismo zavezanci za DDV, skladno s 94. členom Zakona o DDV.
Cene izdelkov na spletni strani veljajo od trenutka oddaje naročila in veljajo do dne objave novega cenika. Cene veljajo samo za nakup izdelkov preko spletne trgovine www.smart-buy.si.
Cene izdelkov, objavljene v spletni trgovini ne vsebujejo stroškov dostave. Stroški dostave so obračunani posebej in sicer po veljavnem ceniku Pošte Slovenije d.d..
Stroški dostave za naročila iz tujine so obračunani po veljavnem ceniku Pošte Slovenije d.d. za tujino.
Minimalna vrednost naročila: 10€ (brez upoštevanja stroškov dostave)


Načini plačila

Uporabnik lahko izbrane izdelke plača na naslednje načine:
- S plačilom po predračunu, kjer uporabnik poravna kupnino v roku treh (3) delovnih dni na transakcijski račun ponudnika. Kupec prejme predračun z vsemi potrebnimi podatki za plačilo na svoj elektronski naslov, ki ga navede v spletni trgovini www.smart-buy.si ob naročilu. Ponudnik naročene izdelke pošlje skladno s pogoji dobave opredeljenimi na predračunu oz. ponudbi.
- Z negotovinskim plačilom - PayPal,elektronsko z bančnim nakazilom...
Stroški pošiljanja veljajo v notranjem prometu na območju Slovenije.


Naročanje preko spletne trgovine Smart-buy.si in potrditev naročila

Naročanje izdelkov poteka preko Interneta 24 ur na dan, vse dni v letu. Uporabnik izbira in naroča izdelke, ki so mu na voljo v spletni trgovini, razvrščene po kategorijah. Naročila sprejemamo preko nakupa v spletni trgovini Smart-buy.si. Po oddaji naročila v spletni trgovini www.Smart-buy.si Uporabnik prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto. V obvestilu so navedeni izdelki in količine, ki jih je Uporabnik izbral ter dodatno še znesek poštnine. Sprejeta naročila so obravnavana kot nepreklicna in bodo izvedena.
V primeru, da želi Uporabnik odstopiti od naročila, nas lahko obvesti najkasneje v 8 urah na elektronski naslov info.tresbona@gmail.com
Spletna trgovina si pridržuje pravico, da lahko zavrne naročilo, za katerega ugotovi, da ga pod navedenimi pogoji in podatki, s katerimi razpolaga ni možno izvesti. V kolikor bi Uporabnik že plačal po predračunu, mu v tem primeru ponudnik nakaže vso kupnino, vključno s stroški dostave, v roku 8 dni.Dobavni roki in dostava naročenih izdelkov

Ponudnik izdelke dostavlja preko podjetja: Pošta Slovenije d.d..
Ponudnik naročene pošiljke oddaja vsak dan, razen ob sobotah, nedeljah in praznikih. Običajno so tako izdelki, naročeni v spletni trgovini na naslovu Uporabnika v roku 1-3 delovnih dni. Navedena dostava velja za izdelke na zalogi.
Kadar izdelkov ni na zalogi, Ponudnik obvesti naročnika o datumu dostave na elektronski naslov naveden v naročilu.
V primeru odsotnosti Ponudnika, se le ta zavezuje, da bo naročene proizvode Uporabniku dostavil najkasneje v 45 dneh od potrditve naročila po e-pošti. Ponudnik ne odgovarja v primeru prekoračitve roka dostave, če je zamuda posledica drugih nepredvidenih dogodkov, ne glede na to, ali gre za zunanje dogodke ali za dogodke nastale pri Ponudniku.


Možnost odstopa fizične osebe od pogodbe/nakupa

Fizične osebe, ki sklenejo pogodbo/nakup na daljavo skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov, imajo pravico, da najkasneje v petnajstih dneh od prevzema blaga na elektronski naslov info.tresbona@gmail.com sporočijo, da odstopajo od pogodbe/nakupa, ne da bi jim bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Vrnitev prejetega naročila na naš naslov v roku za odstop (15 dni), se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe/nakupa. V primeru, ko kupec odstopi od pogodbe/nakupa s sporočilom na elektronski naslov info.tresbona@gmail.com, mora prejeto blago na naš naslov vrniti v 30 dneh po poslanem sporočilu. Ponudnik bo znesek prejetega plačila za vrnjeno in neuporabljeno blago nakazal kupcu na njegov bančni račun, najkasneje v 8 dneh po prejemu vrnjenega blaga. V kolikor kupec izdelek začne uporabljati, pa si premisli, izgubi pravico do odstopa od pogodbe/nakupa. Tudi sicer mora kupec prejeto blago vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini.


Stroške vračila blaga plača kupec.

Če naročilo izvede pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost ter v primerih, ko nakup ni izveden na osnovi pogodbe, sklenjene na daljavo, določila prejšnjega odstavka ne veljajo. Morebitne zahtevke za vračilo blaga bomo v teh in podobnih primerih obravnavali individualno in pri tem v največji možni meri upoštevali vse razloge in okoliščine.


Reklamacije

Ob prejemu poškodovanega, izdelka z napako ali napačnega izdelka ga mora kupec takoj oz. v najkrajšem možnem času reklamirati tako, da pisno obvesti Ponudnika izdelka na naslov ZAVOD TRES BONA, Mekinje, Pot na Jeranovo 10, 1241 Kamnik ali na elektronski naslov info.tresbona@gmail.com. Ponudnik je tak izdelek dolžan zamenjati ali vrniti denar kupcu v najkrajšem možnem času. V takšnem primeru stroške reklamacije in dostave bremenijo Ponudnika.


Izključitev odgovornosti

Ponudnik ne prevzema nikakršnega jamstva, da so vsebine, objavljene na spletni strani, točne, popolne in pravilne in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala Uporabniku, ker se je zanesel na objavljene vsebine. V nobenem primeru vsebin, objavljenih na spletni strani, ni mogoče šteti za ponudbo v smislu Obligacijskega zakonika.
Ponudnik ne prevzema nikakršnega jamstva glede delovanja ali dostopnosti spletne strani in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi bila povzročena Uporabniku, ker spletna stran ni bila dosegljiva, ni delovala ali ni delovala pravilno.
Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi zaradi uporabe spletne strani utegnila nastati na uporabnikovi strojni, programski ali drugi opremi. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za primerno zaščito (protivirusno ipd.) opreme, s pomočjo katere dostopa do spletne strani. Ponudnik ni odgovoren za nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe in morebitnega neznanja Uporabnika.
Objavljene slike izdelkov so informativne in simbolične ter so lahko drugačne od dejansko dobavljivih izdelkov.


Varovanje podatkov

Uporabnik z izvedeno registracijo dovoljuje Ponudniku spletne strani zbiranje in uporabo osebnih podatkov, ki jih vnese pri registraciji. Ponudnik spletne strani zagotavlja varovanje osebnih podatkov, ki bodo uporabljeni izključno v namene obveščanja o poteku naročila (v primeru, da Uporabnik v spletni trgovini opravi nakup) ter za obveščanje o novih izdelkih in akcijah. To pomeni, da bomo v praksi vaše podatke občasno uporabili le zato, da vas obvestimo o pomembnejših spremembah, novih izdelkih in posebnih ponudbah na naši spletni strani. Obenem pa vam ponujamo možnost, da se lahko kadarkoli odjavite, če teh obvestil ne boste želeli več prejemati. Morebitno odjavo lahko Uporabnik pošlje na e-mail info.tresbona@gmail.com. Jamčimo, da bodo podatki Uporabnikov uporabljeni le v namen nemotenega poteka obdelave naročil in ne bodo posredovani tretji osebi. Ob morebitnem vdoru v računalniški sistem ne nosimo odgovornosti!


Končne določbe

Ti splošni pogoji so sestavni del pogodbe med Ponudnikom in Uporabnikom. Pogodba se sklene v slovenskem jeziku. Ponudnik pogodbe ne shranjuje pri sebi.
Neveljavnost katerekoli določbe teh Splošnih pogojev, ne glede na razlog neveljavnosti, ne pomeni neveljavnosti teh splošnih pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, ti splošni pogoji pa veljajo naprej brez te določbe.
Za pravna razmerja med uporabniki in ponudnikom se uporablja pravo Republike Slovenije. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
Veljavnost Splošnih pogojev - od 01.10.2015. Ponudnik si pridržuje pravico spremeniti splošne pogoje.